HOME / COMPANY / 찾아오시는 길
 
 
 
주소
부산광역시 강서구 송정동 1591-3번지
TEL
051) 832-1602~4
FAX
051) 832-1605

 

 

 
주소
부산광역시 사하구 장림동 580-4번지
TEL
051) 263-8868
FAX
051) 832-1607

 

 
Copyright 2006   (주)동경인더스트리   All rights reserved.
본사 : 부산시 강서구 송정동 1591-3번지 Tel. (051)832-1602, Fax. (051)832-1607
장림공장 : 부산시 사하구 장림동 580-2번지 E-mail : dki8868@naver.com